Commit 9ad2652a authored by root's avatar root
Browse files

first commit of web page

parent 38c37a14
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Categories on Elate theme</title>
<link>https://sidorelauku.github.io/static-website2/categories/</link>
<description>Recent content in Categories on Elate theme</description>
<generator>Hugo -- gohugo.io</generator>
<language>en-us</language>
<atom:link href="https://sidorelauku.github.io/static-website2/categories/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</channel>
</rss>
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
{
"version": 3,
"mappings": "AA4DA,UASC;EARA,WAAW,EAAE,SAAS;EACtB,GAAG,EAAC,0CAA0C;EAC9C,GAAG,EAAC,yQAG6D;EACjE,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,UAAU,EAAE,MAAM;;;;;;;;AAkCnB,IAAK;EACJ,WAAW,EArGG,oCAAoC;EAsGlD,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAAE,OAA2B;EAClC,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,UAAU,EAnFM,IAAY;EAoF5B,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;;;AAGnB,CAAE;EACD,KAAK,EC0pBwB,OAAW;ECplBvC,kBAAkB,EAAE,IAAW;EAC1B,aAAa,EAAE,IAAW;EACvB,UAAU,EAAE,IAAW;;AFtEhC,0BAA2B;EAC1B,KAAK,ECupBuB,OAAW;EDtpBvC,OAAO,EAAE,IAAI;;;AAGf,CAAE;EACD,aAAa,EAAE,KAAK;;;AAGrB,sBAAuB;EACtB,KAAK,EA5GQ,IAAI;EA6GjB,WAAW,EA9HG,oCAAoC;EA+HlD,WAAW,EAAE,GAAG;;;AAEjB,mBAAoB;EAClB,KAAK,EA7GY,OAAO;EA8GxB,UAAU,EA7GY,OAAO;;;AAgH/B,gBAAiB;EACf,KAAK,EAlHY,OAAO;EAmHxB,UAAU,EAlHY,OAAO;;;AAqH/B,WAAY;EACV,KAAK,EAvHY,OAAO;EAwHxB,UAAU,EAvHY,OAAO;;;AA4H/B,aAAc;EAEb,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,GAAG,EAAE,CAAC;EACN,UAAU,EAAE,IAAI;;AAChB,oCAA0C;EAR3C,aAAc;IASZ,UAAU,EAAE,CAAC;IACb,UAAU,EApIK,IAAY;IAqI3B,kBAAkB,EAAE,4BAAwB;IAC5C,eAAe,EAAE,4BAAwB;IACzC,cAAc,EAAE,4BAAwB;IACxC,UAAU,EAAE,4BAAwB;;EACpC,2BAAc;IACb,KAAK,EAAE,kBAAwB;;EAI9B,0BAAE;IACD,KAAK,EAAE,6BAAwB;IEgBlC,kBAAkB,EAAE,IAAW;IAC1B,aAAa,EAAE,IAAW;IACvB,UAAU,EAAE,IAAW;;EFhB5B,gCAAQ;IACP,KAAK,EAAE,kBAAwB;;EAG/B,sCAAS;IACR,UAAU,EAAE,sBAAqB;;EAKnC,iCAAE;IACD,UAAU,EAAE,WAAW;IACvB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,KAAK,EAAE,kBAAwB;;EAE9B,6CAAS;IACR,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,iBAAiB,EAAE,SAAS;IAC5B,SAAS,EAAE,SAAS;;;AAS3B,qBAAQ;EACP,cAAc,EAAE,CAAC;EACjB,aAAa,EAAE,CAAC;;AAIf,0BAAE;EACD,WAAW,EA3MA,oCAAoC;EA4M/C,KAAK,EAAE,wBAAoB;EAE3B,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAClB,+BAAK;EACJ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,cAAc,EAAE,GAAG;;AACnB,sCAAS;EACR,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,gBAAgB,ECijBQ,OAAW;EDhjBnC,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,aAAa,EAAE,SAAS;EACxB,YAAY,EAAE,SAAS;EACvB,SAAS,EAAE,SAAS;EACpB,kBAAkB,EAAE,uBAAuB;EAC3C,eAAe,EAAE,uBAAuB;EACxC,cAAc,EAAE,uBAAuB;EACvC,aAAa,EAAE,uBAAuB;EACtC,UAAU,EAAE,uBAAuB;;AAGrC,gCAAQ;EAEP,KAAK,EAlNO,IAAY;;AAqNvB,4CAAS;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,aAAa,EAAE,SAAS;EACxB,YAAY,EAAE,SAAS;EACvB,SAAS,EAAE,SAAS;;AAOvB,iCAAE;EACD,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,KAAK,EArOO,IAAY;;AAuOvB,6CAAS;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,SAAS,EAAE,SAAS;;AAO1B,2BAAc;EACb,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,KAAK,EAvPU,IAAY;;AA0P5B,8BAAmB;EAClB,QAAQ,EAAE,gBAAe;EACzB,UAAU,EA5PK,IAAY;EA6P3B,kBAAkB,EAAE,4BAAwB;EAC5C,eAAe,EAAE,4BAAwB;EACzC,cAAc,EAAE,4BAAwB;EACxC,UAAU,EAAE,4BAAwB;EACpC,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,GAAG,EAAE,CAAC;;AACN,4CAAc;EACb,KAAK,EC+esB,OAAW;;AD3erC,2CAAE;EACD,KAAK,EAAE,kBAAc;EE1GxB,kBAAkB,EAAE,IAAW;EAC1B,aAAa,EAAE,IAAW;EACvB,UAAU,EAAE,IAAW;;AF0G5B,iDAAQ;EACP,KAAK,ECuemB,OAAW;;ADnepC,kDAAE;EACD,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,KAAK,ECgemB,OAAW;;AD9dlC,8DAAS;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,SAAS,EAAE,SAAS;;AAQ3B,6BAAgB;EACf,MAAM,EAAE,WAAW;EACnB,UAAU,EAAE,WAAW;EArQvB,qBAAqB,EAsQE,GAAG;EArQvB,kBAAkB,EAqQE,GAAG;EApQtB,iBAAiB,EAoQE,GAAG;EAnQlB,aAAa,EAmQE,GAAG;;AAK1B,oCAA0C;EAR3C,6BAAgB;IASd,UAAU,EAAE,GAAG;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,YAAY,EAAE,GAAG;;;AAIlB,2CAAc;EACb,MAAM,EAAE,aAAa;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,KAAK,EAAE,OAAO;;AACd,8CAAG;EACF,KAAK,EC8bqB,OAAW;ED7brC,UAAU,EAAE,MAAM;;AAKrB,eAAE;EE5JD,kBAAkB,EAAE,EAAW;EAC1B,aAAa,EAAE,EAAW;EACvB,UAAU,EAAE,EAAW;;;AFgKjC,gBAAiB;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EAAE,IAAI;;AACX,mBAAG;EACF,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,GAAG;EAEhB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,WAAW,EAAE,GAAG;;AAChB,yBAAQ;EACP,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,UAAU,EC4ZiB,OAAW;ED3ZtC,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,MAAM,EAAE,CAAC;;AAEV,oCAA0C;EArB3C,mBAAG;IAsBD,SAAS,EAAE,IAAI;;;AAGjB,mBAAG;EACF,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,KAAK,EAAE,OAAO;;AACd,oCAA0C;EAJ3C,mBAAG;IAKD,SAAS,EAAE,eAAc;IACzB,WAAW,EAAE,IAAI;;;;AAKpB,IAAK;EE5MH,kBAAkB,EAAE,IAAW;EAC1B,aAAa,EAAE,IAAW;EACvB,UAAU,EAAE,IAAW;;;AF8MjC;;;;;YAKa;EACZ,OAAO,EAAE,KAAK;;AACd,oCAA0C;EAP3C;;;;;cAKa;IAGX,OAAO,EAAE,KAAK;;;;AAGhB,mBAAoB;EACnB,UAAU,ECwXmB,OAAW;;ADtXvC,uCAAG;EACF,KAAK,EAAE,KAAmB;;AAC1B,6CAAQ;EACP,UAAU,EAAE,wBAAoB;;AAIjC,gDAAG;EACF,KAAK,EAAE,wBAAoB;;AAI9B,kCAAe;EACd,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;;AACX,oCAAE;EACD,KAAK,EAAE,wBAAoB;;AAC3B,mIAA2B;EAC1B,KAAK,EAAE,KAAmB;EAC1B,eAAe,EAAE,IAAI;;AAGvB,6CAAW;EACV,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,UAAU,EAvZI,IAAY;EAyZ1B,QAAQ,EAAE,QAAQ;EA5XnB,qBAAqB,EA6XG,GAAG;EA5XxB,kBAAkB,EA4XG,GAAG;EA3XvB,iBAAiB,EA2XG,GAAG;EA1XnB,aAAa,EA0XG,GAAG;;AAC1B,mDAAQ;EACL,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,IAAI,EAAE,IAAI;EACV,UAAU,EAAE,gBAAgB;EAC5B,gBAAgB,EAjaL,IAAY;EAkavB,WAAW,EAAE,sBAAsB;EACnC,YAAY,EAAE,sBAAsB;;AAEvC,oDAAO;EACN,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,CAAC;EACN,IAAI,EAAE,IAAI;EACV,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EA7aQ,IAAY;EA8azB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,UAAU,ECkUgB,OAAW;EDttBvC,qBAAqB,EAqZI,GAAG;EApZzB,kBAAkB,EAoZI,GAAG;EAnZxB,iBAAiB,EAmZI,GAAG;EAlZpB,aAAa,EAkZI,GAAG;;AAC1B,2DAAO;EACN,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,cAAc,EAAE,MAAM;;AAGxB,+CAAE;EACD,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB,0CAAQ;EACP,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,KAAK,EAAE,KAAmB;EAC1B,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;;AACjB,mDAAS;EACR,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,wBAAoB;EAC3B,SAAS,EAAE,IAAI;;;AAMlB,yBAAW;EACP,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EAhbhB,qBAAqB,EAibK,GAAG;EAhb1B,kBAAkB,EAgbK,GAAG;EA/azB,iBAAiB,EA+aK,GAAG;EA9arB,aAAa,EA8aK,GAAG;EAC1B,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAClB,iCAAU;EACT,MAAM,EAAE,iBAAwB;;AAChC,+CAAc;EACb,GAAG,EAAE,CAAC;EACN,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,UAAU,EAAE,IAAI;EACnB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,QAAQ;EACjB,UAAU,ECyRgB,OAAW;EDxRrC,KAAK,EA3dQ,IAAY;EA6B3B,qBAAqB,EA+bI,GAAG;EA9bzB,kBAAkB,EA8bI,GAAG;EA7bxB,iBAAiB,EA6bI,GAAG;EA5bpB,aAAa,EA4bI,GAAG;;AAC1B,qDAAQ;EACL,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,WAAW,EAAE,KAAK;EAClB,UAAU,EAAE,gBAAgB;EAC5B,gBAAgB,EC+QO,OAAW;ED9QlC,WAAW,EAAE,sBAAsB;EACnC,YAAY,EAAE,sBAAsB;;AAK1C,4BAAc;EACb,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,WAAW,EAAE,GAAG;;AAEjB,qBAAO;EACN,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EA5fO,IAAI;;AA6fhB,+BAAU;EACT,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,GAAG,EAAE,MAAM;;AAEZ,2BAAM;EACL,SAAS,EAAE,IAAI;;AAGjB,4BAAc;EACb,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,UAAU;;AAClB,+BAAG;EACF,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,MAAM;;;AAKrB;YACa;EACZ,UAAU,EAAE,OAAO;;;AAInB,wBAAK;EAEJ,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,UAAU,EAnhBK,IAAY;EAohB3B,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAClB,oCAA0C;EAR3C,wBAAK;IASH,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,aAAa,EAAE,IAAI;;;AAEpB,8BAAM;EACL,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,MAAM,EAAE,MAAM;EAEd,GAAG,EAAE,CAAC;EACN,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAvgBnB,qBAAqB,EAwgBG,GAAG;EAvgBxB,kBAAkB,EAugBG,GAAG;EAtgBvB,iBAAiB,EAsgBG,GAAG;EArgBnB,aAAa,EAqgBG,GAAG;EAC1B,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,UAAU,EAAE,MAAM;;AAClB,qCAAO;EACN,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,cAAc,EAAE,MAAM;;AACtB,uCAAE;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EAAE,eAAsB;EAC7B,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,wCAAY;EACX,UAAU,EAAE,OAAO;;AAEpB,wCAAY;EACX,UAAU,EAAE,OAAO;;AAEpB,wCAAY;EACX,UAAU,EAAE,OAAO;;AAEpB,wCAAY;EACX,UAAU,EAAE,OAAO;;AAEpB,wCAAY;EACX,UAAU,EAAE,OAAO;;AAEpB,wCAAY;EACX,UAAU,EAAE,OAAO;;AAGrB,qCAAa;EACZ,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;;AAEpB,2BAAG;EACF,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EAzlBO,IAAI;;;AA8lBnB,eAAgB;EACf,OAAO,EAAE,KAAK;;AACd,oCAA0C;EAF3C,eAAgB;IAGd,OAAO,EAAE,KAAK;;;AAEf,8BAAe;EACd,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EAAE,IAAI;;AACX,0CAAY;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,GAAG;;AAEV,4CAAE;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EC6IqB,OAAW;;AD1IvC,0CAAY;EACX,KAAK,EAAE,GAAG;EAEV,KAAK,EAAC,KAAK;;AACX,6CAAG;EACF,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,SAAS,EAAE,IAAI;;;AAMlB,8BAAkB;EACjB,UAAU,EAtnBK,IAAY;EAunB3B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;EApmBjB,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,SAAS;EAClB,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,OAAO,EAAE,IAAI;EAGZ,qBAAqB,EA+lBE,GAAG;EA9lBvB,kBAAkB,EA8lBE,GAAG;EA7lBtB,iBAAiB,EA6lBE,GAAG;EA5lBlB,aAAa,EA4lBE,GAAG;;AAC1B,oCAA0C;EAR3C,8BAAkB;IAShB,OAAO,EAAE,gBAAe;;;AAEzB;+CACiB;EAChB,KAAK,EAAE,GAAG;;AACV,oCAA0C;EAH3C;iDACiB;IAGf,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,KAAK,EAAE,eAAc;IACrB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,OAAO,EAAE,gBAAe;;;AAG1B,gDAAkB;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,IAAI;;AACb,mEAAmB;EAElB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EAzpBM,IAAI;EA0pBf,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAClB,iFAAc;EACb,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,ECwFe,OAAW;;ADpFvC,+CAAiB;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,CAAC;EACR,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,GAAG,EAAE,CAAC;EACN,eAAe,EAAE,KAAK;;AACtB,oCAA0C;EAN3C,+CAAiB;IAOf,MAAM,EAAE,KAAK;IACb,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;;;;AAOf,iBAAkB;EAChB,KAAK,EAAC,IAAI;EACV,MAAM,EAAC,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,eAAe,EAAE,IAAI;;AAErB,qEAAoB;EACnB,UAAU,EC2DiB,OAAW;;ADxDvC,0EAA2B;EAC1B,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,aAAa,EAAE,eAAc;;AAE9B,mBAAE;EACD,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAhrBpB,OAAO,EAAC,iBAAiB;EACzB,OAAO,EAAC,YAAY;EACpB,IAAI,EAAC,CAAC;EACN,QAAQ,EAAC,MAAM;EA+qBb,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,KAAK,EC+CsB,OAAW;ED9CtC,IAAI,EAAC,sBAAsB;EAC3B,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,WAAW,EAAC,KAAK;EACjB,UAAU,EC2CiB,OAAW;ED1CtC,UAAU,EAAE,gBAAgB;;AAC5B,uDAAoB;EACjB,OAAO,EAAC,EAAE;EACZ,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,UAAU,ECqCgB,OAAW;EDpCrC,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,IAAI,EAAC,CAAC;EEjjBR,kBAAkB,EAAE,IAAW;EAC1B,aAAa,EAAE,IAAW;EACvB,UAAU,EAAE,IAAW;;;AFqjBjC,2BAA4B;EAC1B,GAAG,EAAE,IAAI;;;AAEX,0BAA2B;EACzB,MAAM,EAAE,IAAI;;;AAEd,iCAAkC;EAChC,GAAG,EAAE,KAAK;;;AAEZ,gCAAiC;EAC/B,MAAM,EAAE,KAAK;;;AAEf,0BAA2B;EAC1B,UAAU,EAAE,WAAW;;;AAExB,kCAAmC;EACjC,GAAG,EAAC,CAAC;EACL,iBAAiB,EAAE,cAAc;EAC9B,cAAc,EAAE,cAAc;EAC7B,aAAa,EAAE,cAAc;EAC5B,YAAY,EAAE,cAAc;EACzB,SAAS,EAAE,cAAc;;;AAEnC,iCAAkC;EAChC,MAAM,EAAC,CAAC;EACR,iBAAiB,EAAE,eAAe;EAC/B,cAAc,EAAE,eAAe;EAC9B,aAAa,EAAE,eAAe;EAC7B,YAAY,EAAE,eAAe;EAC1B,SAAS,EAAE,eAAe;;;AAEpC,iBAAkB;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,OAAO,EAAE,SAAS;EAClB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,aAAa,EAAE,eAAc;;AAC7B,oCAA0C;EAZ5C,iBAAkB;IAaf,OAAO,EAAE,KAAK;;;;AAKjB,OAAQ;EACP,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;;AACX,WAAI;EACH,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,MAAM,EAAE,KAAK;EAlvBb,qBAAqB,EAmvBE,GAAG;EAlvBvB,kBAAkB,EAkvBE,GAAG;EAjvBtB,iBAAiB,EAivBE,GAAG;EAhvBlB,aAAa,EAgvBE,GAAG;;AAE3B,aAAM;EACL,SAAS,EAAE,IAAI;;AAEhB,iBAAU;EACT,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,KAAK,EAAE,OAA2B;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,cAAc,EAAE,GAAG;;;AAIrB,OAAQ;EACP,OAAO,EAAE,MAAM;EACf,KAAK,EAAE,OAAO;;AAEd,kBAAW;EACV,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,cAAc,EAAE,CAAC;;;AAKnB,IAAK;EACJ,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,cAAc,EAAE,GAAG;EE3oBlB,kBAAkB,EAAE,IAAW;EAC1B,aAAa,EAAE,IAAW;EACvB,UAAU,EAAE,IAAW;;AF2oBhC,gBAAc;EACb,UAAU,EC1DkB,OAAW;ED2DvC,KAAK,EA9yBU,IAAY;EA+yB3B,MAAM,EAAE,eAAc;EACtB,MAAM,EAAE,gCAA+B;;AACvC,uEAA2B;EAC1B,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EChEiB,OAAW;;ADmExC,mCAA2B;EAC1B,UAAU,EAAE,kBAAiB;EAC7B,KAAK,EAxzBU,IAAY;EAyzB3B,OAAO,EAAE,eAAc;;AAGvB,uEAA2B;EAC1B,YAAY,EAAE,WAAW;;;AAM5B,OAAQ;EACP,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;;AACX,UAAG;EACF,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,YAAY;;AACrB,YAAE;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;;AAEb,cAAE;EACD,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,cAAc,EAAE,MAAM;;AAEvB,2DAA2B;EAC1B,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,aAAa,EAAE,IAAI;;AAEpB,uBAAa;EACZ,UAAU,EC3GgB,OAAW;ED4GrC,KAAK,EA/1BQ,IAAY;;AAi2B1B,0BAAgB;EACf,UAAU,EC/GgB,OAAW;EDgHrC,KAAK,EAn2BQ,IAAY;EA6B3B,qBAAqB,EAu0BI,GAAG;EAt0BzB,kBAAkB,EAs0BI,GAAG;EAr0BxB,iBAAiB,EAq0BI,GAAG;EAp0BpB,aAAa,EAo0BI,GAAG;;AAE3B,kBAAQ;EACP,UAAU,EAAE,kBAAiB;;AAM/B,oBAAE;EACD,UAAU,EC3HiB,OAAW;ED4HtC,KAAK,EA/2BS,IAAY;;AAm3B3B,uBAAE;EACD,UAAU,ECjIiB,OAAW;EDkItC,KAAK,EAr3BS,IAAY;EA6B3B,qBAAqB,EAy1BG,GAAG;EAx1BxB,kBAAkB,EAw1BG,GAAG;EAv1BvB,iBAAiB,EAu1BG,GAAG;EAt1BnB,aAAa,EAs1BG,GAAG;;;AAU5B,oCAAuB;EACtB,OAAO,EAAE,CAAC;EEluBV,kBAAkB,EAAE,IAAW;EAC1B,aAAa,EAAE,IAAW;EACvB,UAAU,EAAE,IAAW;;AFouB/B,mIAAuB;EACtB,OAAO,EAAE,CAAC;;AAIX,qGAA2B;EAC1B,UAAU,EAAE,sBAAqB;EACjC,MAAM,EAAE,yBAAgC;;;AAI3C;iCACmC;EAClC,UAAU,EAAE,CAAC;;;AAIb,oCAA0C;EAF3C,oCAAqC;IAGnC,OAAO,EAAE,IAAI;;;;AAGf;8CAC+C;EAC9C,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,QAAQ;EEhwBjB,kBAAkB,EAAE,IAAW;EAC1B,aAAa,EAAE,IAAW;EACvB,UAAU,EAAE,IAAW;;AFgwBhC;uDAAS;EACR,KAAK,EAAE,wBAAoB;;;AAG7B;oDACqD;EACpD,GAAG,EAAE,GAAG;;;AAET,8CAA+C;EAC9C,KAAK,EAAE,CAAC;;AACR,oDAAQ;EACP,KAAK,EAAE,IAAI;;AACX,6DAAS;EACR,KAAK,EAAE,KAAmB;;;AAK7B,8CAA+C;EAC9C,IAAI,EAAE,CAAC;;AACP,oDAAQ;EACP,IAAI,EAAE,IAAI;;AACV,6DAAS;EACR,KAAK,EAAE,KAAmB;;;AAO5B;sDAAE;EACD,KAAK,EAt8BQ,IAAI;;AAy8BjB;4DAAE;EACD,KAAK,EA38BM,IAAI;;;AAi9BjB;4EAAE;EACD,KAAK,EA38BU,IAAY;;AA88B3B;kFAAE;EACD,KAAK,EA/8BS,IAAY;;;AAo9B5B,oCAA0C;EAD3C,iCAAkC;IAEhC,OAAO,EAAE,IAAI;;;;AAGf,iDAAkD;EAChD,UAAU,EAAE,eAAc;;AAC3B,mDAAE;EACD,SAAS,EAAE,IAAI;;AACf,oHAAiB;EAChB,UAAU,EAAE,eAAc;;AAG5B,gHAAiB;EAChB,UAAU,EAAE,eAAc;;;AAG5B,oBAAqB;EACpB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;;;AAEnB,2CAA4C;EAC3C,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,aAAa,EAAE,KAAK;;;AAErB,kCAAmC;EAClC,KAAK,EAAC,IAAI;EACR,MAAM,EAAC,IAAI;EACb,UAAU,EAAE,wBAAoB;EEl1B/B,kBAAkB,EAAE,IAAW;EAC1B,aAAa,EAAE,IAAW;EACvB,UAAU,EAAE,IAAW;EFk1BhC,MAAM,EAAE,qBAAqB;;AAC7B,wCAAQ;EACP,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,KAAmB;;;AAGjC,mFAAoF;EAEnF,UAAU,EAAE,KAAmB;EAC/B,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,MAAM,EAAE,cAAc;;;AAKtB,2EAA4B;EAC3B,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;;AACX,oCAA0C;EAJ3C,2EAA4B;IAK1B,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,OAAO,EAAE,KAAK;;;AAGhB,4CAAqB;EACpB,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAGnB,6BAAM;EAEL,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,eAAe,EAAE,KAAK;EACtB,mBAAmB,EAAE,QAAQ;EAC7B,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAClB,sCAAS;EACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,CAAC;EACN,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,KAAK,EAAE,CAAC;EACR,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,UAAU,EAAE,kBAAiB;EAC7B,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEX,iCAAI;EACH,SAAS,EAAE,IAAI;;AAGhB,2CAAc;EACb,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,EAAE;;AACX,mDAAQ;EACP,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,KAAK;;AACb,oCAA0C;EAL3C,mDAAQ;IAMN,MAAM,EAAE,GAAG;IACX,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,KAAK,EAAE,eAAc;IACrB,MAAM,EAAE,MAAM;IACd,OAAO,EAAE,KAAK;;;AAEf,uDAAI;EACH,SAAS,EAAE,IAAI;;AAOlB,6CAAgB;EACf,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,cAAc,EAAE,MAAM;EACtB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAIlB,+CAAE;EACD,KAAK,EAAE,KAAmB;EAC1B,aAAa,EAAE,kCAA8B;;AAC7C,qDAAQ;EACP,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,KAAK,EAAE,KAAmB;EAC1B,aAAa,EAAE,eAA6B;;AAG9C,qLAA4C;EAC3C,KAAK,EA3kCQ,IAAY;EA4kCzB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEX,yDAAY;EACX,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,KAAK,EAxlCQ,IAAY;;AA0lCzB,oCAA0C;EAX3C,yDAAY;IAYV,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;;;AAInB,6DAAgB;EACf,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,KAAK,EAAE,KAAmB;;AAE1B,oCAA0C;EAR3C,6DAAgB;IASd,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;;;;AAMtB;;mBAEoB;EACnB,OAAO,EAAE,CAAC;;;AAMV,oCAAqC;EADtC,WAAY;IAEV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;;;;AAGb,qBAAsB;EACrB,cAAc,EAAE,GAAG;;AACnB,oCAA2C;EAF5C,qBAAsB;IAGpB,cAAc,EAAE,GAAG;;;;AAGrB,qBAAsB;EACrB,cAAc,EAAE,GAAG;;AACnB,oCAA2C;EAF5C,qBAAsB;IAGpB,cAAc,EAAE,GAAG;;;;AAGrB,qBAAsB;EACrB,cAAc,EAAE,GAAG;;AACnB,oCAA2C;EAF5C,qBAAsB;IAGpB,cAAc,EAAE,GAAG;;;;AAKrB,eAAgB;EACd,0BAA0B,EAAE,GAAG;EAC/B,kBAAkB,EAAE,GAAG;EACvB,2BAA2B,EAAE,IAAI;EACjC,mBAAmB,EAAE,IAAI",
"sources": ["../sass/blue.scss","../sass/bootstrap/_variables.scss","../sass/bootstrap/mixins/_vendor-prefixes.scss"],
"names": [],
"file": "blue.css"
}
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/* Magnific Popup CSS */
.mfp-bg {
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
z-index: 1042;
overflow: hidden;
position: fixed;
background: #0b0b0b;
opacity: 0.8;
filter: alpha(opacity=80); }
.mfp-wrap {
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
z-index: 1043;
position: fixed;
outline: none !important;
-webkit-backface-visibility: hidden; }
.mfp-container {
text-align: center;
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
left: 0;
top: 0;
padding: 0 8px;
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box; }
.mfp-container:before {
content: '';
display: inline-block;
height: 100%;
vertical-align: middle; }
.mfp-align-top .mfp-container:before {
display: none; }
.mfp-content {
position: relative;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
margin: 0 auto;
text-align: left;
z-index: 1045; }
.mfp-inline-holder .mfp-content, .mfp-ajax-holder .mfp-content {
width: 100%;
cursor: auto; }
.mfp-ajax-cur {
cursor: progress; }
.mfp-zoom-out-cur, .mfp-zoom-out-cur .mfp-image-holder .mfp-close {
cursor: -moz-zoom-out;
cursor: -webkit-zoom-out;
cursor: zoom-out; }
.mfp-zoom {
cursor: pointer;
cursor: -webkit-zoom-in;
cursor: -moz-zoom-in;
cursor: zoom-in; }
.mfp-auto-cursor .mfp-content {
cursor: auto; }
.mfp-close, .mfp-arrow, .mfp-preloader, .mfp-counter {
-webkit-user-select: none;
-moz-user-select: none;
user-select: none; }
.mfp-loading.mfp-figure {
display: none; }
.mfp-hide {
display: none !important; }
.mfp-preloader {
color: #cccccc;
position: absolute;
top: 50%;
width: auto;
text-align: center;
margin-top: -0.8em;
left: 8px;
right: 8px;
z-index: 1044; }
.mfp-preloader a {
color: #cccccc; }
.mfp-preloader a:hover {
color: white; }
.mfp-s-ready .mfp-preloader {
display: none; }
.mfp-s-error .mfp-content {
display: none; }
button.mfp-close, button.mfp-arrow {
overflow: visible;
cursor: pointer;
background: transparent;
border: 0;
-webkit-appearance: none;
display: block;
outline: none;
padding: 0;
z-index: 1046;
-webkit-box-shadow: none;
box-shadow: none; }
button::-moz-focus-inner {
padding: 0;
border: 0; }
.mfp-close {
width: 44px;
height: 44px;
line-height: 44px;
position: absolute;
right: 0;
top: 0;
text-decoration: none;
text-align: center;
opacity: 0.65;
filter: alpha(opacity=65);
padding: 0 0 18px 10px;
color: white;
font-style: normal;
font-size: 28px;
font-family: Arial, Baskerville, monospace; }
.mfp-close:hover, .mfp-close:focus {
opacity: 1;
filter: alpha(opacity=100); }
.mfp-close:active {
top: 1px; }
.mfp-close-btn-in .mfp-close {
color: #333333; }
.mfp-image-holder .mfp-close, .mfp-iframe-holder .mfp-close {
color: white;
right: -6px;
text-align: right;
padding-right: 6px;
width: 100%; }
.mfp-counter {
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
color: #cccccc;
font-size: 12px;
line-height: 18px; }
.mfp-arrow {
position: absolute;
opacity: 0.65;
filter: alpha(opacity=65);
margin: 0;
top: 50%;
margin-top: -55px;
padding: 0;
width: 90px;
height: 110px;
-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); }
.mfp-arrow:active {
margin-top: -54px; }
.mfp-arrow:hover, .mfp-arrow:focus {
opacity: 1;
filter: alpha(opacity=100); }
.mfp-arrow:before, .mfp-arrow:after, .mfp-arrow .mfp-b, .mfp-arrow .mfp-a {
content: '';
display: block;
width: 0;
height: 0;
position: absolute;
left: 0;
top: 0;
margin-top: 35px;
margin-left: 35px;
border: medium inset transparent; }
.mfp-arrow:after, .mfp-arrow .mfp-a {
border-top-width: 13px;
border-bottom-width: 13px;
top: 8px; }
.mfp-arrow:before, .mfp-arrow .mfp-b {
border-top-width: 21px;
border-bottom-width: 21px;
opacity: 0.7; }
.mfp-arrow-left {
left: 0; }
.mfp-arrow-left:after, .mfp-arrow-left .mfp-a {
border-right: 17px solid white;
margin-left: 31px; }
.mfp-arrow-left:before, .mfp-arrow-left .mfp-b {
margin-left: 25px;
border-right: 27px solid #3f3f3f; }
.mfp-arrow-right {
right: 0; }
.mfp-arrow-right:after, .mfp-arrow-right .mfp-a {
border-left: 17px solid white;
margin-left: 39px; }
.mfp-arrow-right:before, .mfp-arrow-right .mfp-b {
border-left: 27px solid #3f3f3f; }
.mfp-iframe-holder {
padding-top: 40px;
padding-bottom: 40px; }
.mfp-iframe-holder .mfp-content {
line-height: 0;
width: 100%;
max-width: 900px; }
.mfp-iframe-holder .mfp-close {
top: -40px; }
.mfp-iframe-scaler {
width: 100%;
height: 0;
overflow: hidden;
padding-top: 56.25%; }
.mfp-iframe-scaler iframe {
position: absolute;
display: block;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.6);
background: black; }
/* Main image in popup */
img.mfp-img {
width: auto;
max-width: 100%;
height: auto;
display: block;
line-height: 0;
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
padding: 40px 0 40px;
margin: 0 auto; }
/* The shadow behind the image */
.mfp-figure {
line-height: 0; }
.mfp-figure:after {
content: '';
position: absolute;
left: 0;
top: 40px;
bottom: 40px;
display: block;
right: 0;
width: auto;
height: auto;
z-index: -1;
box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 0, 0, 0.6);
background: #444444; }
.mfp-figure small {
color: #bdbdbd;
display: block;
font-size: 12px;
line-height: 14px; }
.mfp-figure figure {
margin: 0; }
.mfp-bottom-bar {
margin-top: -36px;
position: absolute;
top: 100%;
left: 0;
width: 100%;
cursor: auto; }
.mfp-title {
text-align: left;
line-height: 18px;
color: #f3f3f3;
word-wrap: break-word;
padding-right: 36px; }
.mfp-image-holder .mfp-content {
max-width: 100%; }
.mfp-gallery .mfp-image-holder .mfp-figure {
cursor: pointer; }
@media screen and (max-width: 800px) and (orientation: landscape), screen and (max-height: 300px) {
/**
* Remove all paddings around the image on small screen
*/
.mfp-img-mobile .mfp-image-holder {
padding-left: 0;
padding-right: 0; }
.mfp-img-mobile img.mfp-img {
padding: 0; }
.mfp-img-mobile .mfp-figure:after {
top: 0;
bottom: 0; }
.mfp-img-mobile .mfp-figure small {
display: inline;
margin-left: 5px; }
.mfp-img-mobile .mfp-bottom-bar {
background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
bottom: 0;
margin: 0;
top: auto;
padding: 3px 5px;
position: fixed;
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box; }
.mfp-img-mobile .mfp-bottom-bar:empty {
padding: 0; }
.mfp-img-mobile .mfp-counter {
right: 5px;
top: 3px; }
.mfp-img-mobile .mfp-close {
top: 0;
right: 0;
width: 35px;
height: 35px;
line-height: 35px;
background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
position: fixed;
text-align: center;
padding: 0; } }
@media all and (max-width: 900px) {
.mfp-arrow {
-webkit-transform: scale(0.75);
transform: scale(0.75); }
.mfp-arrow-left {
-webkit-transform-origin: 0;
transform-origin: 0; }
.mfp-arrow-right {
-webkit-transform-origin: 100%;
transform-origin: 100%; }
.mfp-container {
padding-left: 6px;
padding-right: 6px; } }
.mfp-ie7 .mfp-img {
padding: 0; }
.mfp-ie7 .mfp-bottom-bar {
width: 600px;
left: 50%;
margin-left: -300px;
margin-top: 5px;
padding-bottom: 5px; }
.mfp-ie7 .mfp-container {
padding: 0; }
.mfp-ie7 .mfp-content {
padding-top: 44px; }
.mfp-ie7 .mfp-close {
top: 0;
right: 0;
padding-top: 0; }
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment